Fräs Abene VHF 360, Tranemo, Klaravik auktioner (2024)

Denna auktion är avslu*tad!

Se fler auktioner

Objekt-id: 1857626

Tranemo, Västra Götalands län

Verkstad/industriföretag

  • Översikt
  • Skick

Fräs Abene VHF 360, Tranemo, Klaravik auktioner (1)

Utskrivet:

2024-07-06 09:45

Fräs Abene VHF 360, Tranemo, Klaravik auktioner (2)

Vilket slu*tpris skulle din maskin få?

Kontakta din lokala auktionsmäklare.

Sälj på Klaravik

Frakt

Boka frakt? Det finns ingen specifik information om frakt för just det här objektet, men om du skickar oss en förfrågan via vårt fraktformulär, så undersöker vi möjligheten. Paket, EU-pall eller större maskin? Klaravik har fraktavtal med Schenker och i de fall vi kan hjälpa till med frakt gäller det objekt som ryms i paket eller inom en EU-pall (upp till 120*80 cm och 990 kg). Det går att beställa frakt inom Sverige, dock inte till utlandet. Vid frakt på större maskiner rekommenderar vi gärna transportföretag som du kan kontakta.

Lasthjälp erbjuds

Säker betalning

När du vunnit en budgivning får du en faktura från Payex till din mejladress samma dag som auktionen avslu*tas. På lägre belopp erbjuds även betalning med Swish.

Fräs Abene VHF 360, Tranemo, Klaravik auktioner (24)

Fräs Abene VHF 360, Tranemo, Klaravik auktioner (25)

Behöver du finansiering?

Vi hjälper dig gärna med en förfrågan, om objektet uppfyller följande:

  • Max 17 år gammalt
  • Serie/chassinummer framgår
  • Säljs med tillkommande moms
  • Du köper som svenskt företag

Kontakta oss på finansiering@klaravik.se

Översikt

Märke:

Abene

Modell:

VHF 360

Information:

År Okänt

Serienummer Okänt

Typskylt Finns men går ej att avläsa

Mått och vikt:

Längd (m) 1.7 m

Bredd (m) 170

Höjd (m) 2.1 m

Visa all teknisk information

Skick

Information om användning:

Okänt

Information från nuvarande ägare:

Objektet fungerar, men har anmärkningar

Kända fel:

Trycksatt chuck osäker funktion

Startar

Ja

Viktig information

Vår auktionsmäklare gör en genomgång av objektet och samlar in information om objektets skick och användning från säljaren. Däremot görs ingen teknisk besiktning. Som köpare förväntas du därför göra en egen granskning av presenterat text-, bild- och eventuellt filmmaterial.

Du som köpare är skyldig att kontrollera objektet vid hämtning. Skiljer sig något avsevärt jämfört med informationen på klaravik.se? Kontakta då Klaravik innan du tar objektet från platsen. Läs fullständiga köpvillkor.

Plats & frakt

Tranemo, Västra Götalands län. Som vinnare av auktionen får du kontaktuppgifter till säljaren när Klaravik mottagit din betalning.

Frakt

Boka frakt? Det finns ingen specifik information om frakt för just det här objektet, men om du skickar oss en förfrågan via vårt fraktformulär, så undersöker vi möjligheten. Paket, EU-pall eller större maskin? Klaravik har fraktavtal med Schenker och i de fall vi kan hjälpa till med frakt gäller det objekt som ryms i paket eller inom en EU-pall (upp till 120*80 cm och 990 kg). Det går att beställa frakt inom Sverige, dock inte till utlandet. Vid frakt på större maskiner rekommenderar vi gärna transportföretag som du kan kontakta.

Vanliga frågor

Tillkommer alltid moms?

På samtliga objekt tillkommer moms om inget annat anges. Momssatsen framgår alltid på det aktuella objektet.

Vad är reservationspris?

Reservationspris är det i förväg lägsta pris som säljaren accepterat och visas som uppnått eller ej uppnått på varje objekt. Om avslu*tad auktion inte når reservationspris kontaktar vår auktionsmäklare högsta budgivare för en förhandling. Alla bud är bindande, oavsett om reservationspris är uppnått eller ej.

Vad kostar det att köpa på Klaravik?

Det tillkommer en inropsavgift på varje auktion du vinner. Som inloggad kund ser du aktuell summa på varje auktion. Notera att moms alltid tillkommer på ditt lagda bud om inget annat anges.

Jag har frågor om en auktion, hur gör jag?

Läs noga igenom texten på auktionen och titta på bilder och eventuell film. Har du ändå frågor om ett specifikt objekt? Kontakta kundservice.

Hur gör jag om något inte stämmer?

Som köpare har du en rättighet och skyldighet att kontrollera objektet i samband med hämtning. Om objektet inte motsvarar beskrivningen i auktionsunderlaget kan du reklamera köpet. Observera att detta måste göras innan objektet tas från platsen.

Mer om att köpa på Klaravik

Sälj på klaravik

Har ditt företag något att sälja?

Vi har auktionsmäklare över hela landet. De hjälper dig att sälja enkelt och tryggt, oavsett var du bor. När du säljer hos oss når ditt företag hundratusentals registrerade budgivare i Sverige och utomlands.

Läs mer om att sälja

Fler industrimaskiner

Justersåg Ejderstedt Ejderstedt Vara

Antal bud: 4 st

Fräs Abene VHF 360, Tranemo, Klaravik auktioner (27)5 dagar 0 tim

400kr

Pelarborr Arboga Maskiner AB F825 Arboga Maskiner AB Klippan

Antal bud: 6 st

Fräs Abene VHF 360, Tranemo, Klaravik auktioner (29)3 dagar 1 tim

600kr

Fräs Robertsfors

Antal bud: 2 st

Fräs Abene VHF 360, Tranemo, Klaravik auktioner (31)9 dagar 23 tim

200kr

Rörbockningsmaskin Herber HBM-50 Herber Huddinge

Antal bud: 2 st

Fräs Abene VHF 360, Tranemo, Klaravik auktioner (33)3 dagar 2 tim

200kr

Betongslip HTC 650E med dammsugare Pullman HTC 55D HTC Svenljunga

Antal bud: 2 st

Fräs Abene VHF 360, Tranemo, Klaravik auktioner (35)11 dagar 0 tim

200kr

Pinnsvets Sw 240 Sw Ånge

Antal bud: 0 st

Fräs Abene VHF 360, Tranemo, Klaravik auktioner (37)5 dagar 2 tim

0kr

Sågautomat, Kallcirkelsåg Kaltenbach KKS 400 NA 1200/DRH Kaltenbach Herrljunga

Antal bud: 0 st

Fräs Abene VHF 360, Tranemo, Klaravik auktioner (39)4 dagar 1 tim

0kr

Pelarslip Arrow E 312 Arrow Härnösand

Antal bud: 2 st

Fräs Abene VHF 360, Tranemo, Klaravik auktioner (41)5 dagar 0 tim

200kr

Läs omdömen

Fräs Abene VHF 360, Tranemo, Klaravik auktioner (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated:

Views: 5470

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.